ANDREA STUNKEL RAPANTOVÁ

Regresná terapia je jednou z techník, ktorá funguje na základe asociatívneho vybavovania obrazov z nevedomia človeka.
Je nedirektívna, nehypnotická. Klient si po terapii pamätá spracované obsahy i cestu, ako sa k nemu dostali z hlbín jeho nevedomia. Dôležité je, aby klient cítil dôveru a ochotu na svojom probléme pracovať. Terapeut nemá recept, nedokáže "čarovným prútikom" problém odstrániť alebo riešiť za klienta. Má techniky, ktorými si klient sám pomenuje hranice svojich obmedzení a uvidí nové možnosti. Regresná terapia so svojimi technikami spracováva problémy, ktoré klienti nesú v sebe z minulosti. Vracia sa k situáciám, ktoré už prežili. Nepoznané, utajené, nevypovedané alebo potlačené ostali komentáre, súvislosti, reakcie, následky... Tie sa uložili do psychiky v zúženom stave vedomia a fungujú pre ďalší život ako spínače ochrany, filtre. Oni spôsobujú človeku problém: strach, fóbia, nepokoj, napätie, zdravotný problém, obmedzenie, komplex, disfunkcia...Práve na pôvodné príčiny udalosti sa zameriava terapeut počas jednotlivých prechodov udalostí v minulosti. Vždy je nevyhnutné hľadať príčiny až k prvému dotyku, ktoré nemusí byť v tomto živote, ale ešte pred ním. Technikami regresnej terapie sa klient dokáže vrátiť k minulým životom, s cieľom zistiť počiatky svojich problémov, ak je to potrebné.

Techniky regresnej terapie umožňujú riešenie rôznych problémov na skvalitnenie života, rast osobnosti, nasmerovanie pre naplnenie životného poslania. Sú účinné pri nerozhodnosti, strate zmyslu života, keď balíky energie ostali nevyužité v minulosti. Technikou regresu sa klient vie k nim "vrátiť" a poodhaliť zdroje jeho jedinečnej regeneračnej schopnosti.

www.regreska.sk