NOVÝM USPORIADANÍM ZJEDNODUŠ SVOJ ŽIVOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PREJDIME TÝM SPOLU

Príď, pokiaľ chceš urobiť skutočne zásadné a nové usporiadanie svojho príbytku a mať navždy pokoj s upratovaním v takej podobe, ako to bolo doteraz. Spolu sa zastavíme a pozrieme sa na to, aké sú tvoje súčasné potreby, nakoľko ich tvoj interiér spĺňa, s čím by sa dalo rozlúčiť, čo by sa mohlo usporiadať inak a čím by sa mohol tvoj interiér skrášliť a zharmonizovať. Oprieme sa o moje 22-ročné pracovné skúsenosti s interiérmi a tiež o učenie múdrych ľudí, ktorí s týmito témami aktívne dlhodobo pracujú. Spoločne prejdeme všetkými kútami tvojho bytu, či domu. Spoločne urobíme všetko, čo vieme a uvidíme či toto naše snaženie prinesie aj do tvojho života novú životnú energiu. Teším sa na teba.

VYBER SI, ČO TI  VYHOVUJE

STRETNUTIA S OTVORENOU SKUPINOU

Stretnutia majú dopredu plánovanú tému a ty si volíš, ktoré témy ťa zaujímajú a len tých sa zúčastňuješ. Témy  na seba nadväzujú a postupne sa dotkneme všetkých oblastí tvojho príbytku. Absolvovaním všetkých stretnutí získavaš celistvé informácie a reálne viditeľné výsledky vo svojej domácnosti.

Tým, že sa skupina mení, je potrebné časť stretnutia venovať vysvetľovaniu súvislostí z predchádzajúcich stretnutí, čo môže byť aj výhodou, keď si potrebuješ niečo zopakovať, či utvrdiť.  

V tejto forme stretávania sú výsledky priamo úmerné tvojmu nastaveniu a sile osobného zámeru. Pokiaľ naozaj chceš niečo urobiť so svojim domovom, viditeľný výsledok sa určite dostaví. 

Jedno stretnutie trvá cca 2 hodiny / prestávka a spoločná komunikácia to môžu natiahnuť na 3 hodiny/.

Celý cyklus má 8 stretnutí.

Cena jedného stretnutia v BB je 15€/ osobu. Pokiaľ stretnutia prebiehajú v iných mestách, usporiadateľ určí cenu podľa ďalších vzniknutých nákladov.

STRETNUTIA S UZAVRETOU SKUPINOU

Kompletný cyklus stretnutí s uzavretou skupinou. Výhodou je tematická kontinuita a rýchle napredovanie s reálnym a viditeľným výsledkom za krátke časové obdobie.

Uzatvorená skupina vytvorí veľmi podporné prostredie, ktoré je samo o sebe motivačné. Priestor pre dôveru, zdieľanie a priateľstvá je samozrejmosťou.

Po šiestich stretnutiach môžeš vidieť reálny posun vo vonkajšom prostredí a vnímať reálny posun v tvojom vnútri a spôsobe uvažovania.

Po otvorení cyklu už nie je možné  do neho pristúpiť.

Jedno stretnutie trvá cca 2 hodiny / prestávka a spoločná komunikácia to môžu natiahnuť na 3 hodiny/.

Celý cyklus má 6 stretnutí. 

Cena celého cyklu šiestich stretnutí v BB je 90€/ osobu. Pokiaľ stretnutia prebiehajú v iných mestách, usporiadateľ určí cenu podľa ďalších vzniknutých nákladov. 

Minimálny počet záväzne prihlásených účastníkov, ako podmienka usporiadania stretnutia, je určený usporiadateľmi. Pokiaľ si sa prihlásil/a, uhradil/a poplatok a stretnutie sa neuskutočnilo pre nízky počet prihlásených, poplatok ti bude vrátený na účet, z ktorého prišla úhrada najneskôr do dvoch dní od termínu stretnutia.    

UPOZORNENIE!

Premena tvojho domova má priame následky! 

Mení vnímanie potrieb tvojho života! Len na vlastnú zodpovednosť!


TVOJ VÁŽNY ZÁUJEM PREJAV PRIHLÁSENÍM  
A ÚHRADOU PLNEJ SUMY VOPRED

MIESTA KONANIA STRETNUTÍ

Vyber si miesto, ktoré ti najviac vyhovuje.

Benar,s.r.o., Nad Plážou 33, Belveder, Banská Bystrica              - parkovanie pred Lídlom

Hagia Sofia - oáza pre telo i dušu,  Klincová 20, Bratislava         

LUNA Nový začiatok n.o.              E. P. Voljanského 491/3, 960 01 Zvolen-Tepličky

PRIESTOR PRE VAŠE OTÁZKY

Vaše otázky nás posúvajú. Ďakujeme za ne.