NOVÝM USPORIADANÍM ZJEDNODUŠ SVOJ ŽIVOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            PREJDIME TÝM SPOLU

Príď, pokiaľ chceš urobiť skutočne zásadné a nové usporiadanie svojho príbytku a mať navždy pokoj s upratovaním v takej podobe, ako to bolo doteraz. Spolu sa zastavíme a pozrieme sa na to, aké sú tvoje súčasné potreby, nakoľko ich tvoj interiér spĺňa, s čím by sa dalo rozlúčiť, čo by sa mohlo usporiadať inak a čím by sa mohol tvoj interiér skrášliť a zharmonizovať. Oprieme sa o moje 22-ročné pracovné skúsenosti s interiérmi a tiež o učenie múdrych ľudí, ktorí s týmito témami aktívne dlhodobo pracujú. Spoločne prejdeme všetkými kútami tvojho bytu, či domu. Spoločne urobíme všetko, čo vieme a uvidíme či toto naše snaženie prinesie aj do tvojho života novú životnú energiu

ČO ŤA ČAKÁ.....

Kompletný cyklus pozostáva z 8 stretnutí. 

Počas jednotlivých stretnutí prechádzame postupne celým priestorom bežného bytu, či domu. Každé stretnutie je naviac venované konkrétnej samostatnej téme. Výhodou  pravidelných stretnutí je tematická kontinuita a rýchle napredovanie s viditeľným výsledkom za krátke časové obdobie.  Absolvovaním všetkých stretnutí získavaš celistvé informácie a reálne viditeľné výsledky vo svojej domácnosti.

Uzatvorená skupina vytvorí veľmi podporné prostredie, ktoré je samo o sebe motivačné. Priestor pre dôveru, zdieľanie a priateľstvá je samozrejmosťou. Je čas venovať sa individuálnym požiadavkám a riešiť ich.

Už po prvých stretnutiach môžeš vidieť výrazný posun vo vonkajšom prostredí a vnímať reálny posun v tvojom vnútri a spôsobe uvažovania. 

Stretnutie trvá 2 hodiny a  jeho cena  je 20€.  Cena celého cyklu v Banskej Bystrici je 160 €/ osobu. Pri platbe dopredu pred začatím cyklu je cena zvýhodnená  o 40€ a tak celý cyklus stojí 120€. Rozhodnutie je na tebe.

Pokiaľ stretnutia prebiehajú v iných mestách, usporiadateľ určí cenu podľa ďalších vzniknutých nákladov. 

Minimálny počet záväzne prihlásených účastníkov, ako podmienka usporiadania stretnutia, je určený usporiadateľmi. Pokiaľ si sa prihlásil/a, uhradil/a poplatok a stretnutie sa neuskutočnilo pre nízky počet prihlásených, poplatok ti bude vrátený na účet, z ktorého prišla úhrada najneskôr do dvoch dní od termínu stretnutia.    

UPOZORNENIE!

Premena tvojho domova má priame následky! 

Mení vnímanie potrieb tvojho života! Len na vlastnú zodpovednosť!


TVOJ VÁŽNY ZÁUJEM PREJAV PRIHLÁSENÍM  
A ÚHRADOU PLNEJ SUMY VOPRED

MIESTA KONANIA STRETNUTÍ

Vyber si miesto, ktoré ti najviac vyhovuje.

Benar,s.r.o., Nad Plážou 33, Belveder, Banská Bystrica              - parkovanie pred Lídlom

Hagia Sofia - oáza pre telo i dušu,  Klincová 20, Bratislava         

LUNA Nový začiatok n.o.              E. P. Voljanského 491/3, 960 01 Zvolen-Tepličky

PRIESTOR PRE VAŠE OTÁZKY

Vaše otázky nás posúvajú. Ďakujeme za ne.