Dr. IGOR KAFKA, PhD.

Dr. Igor Kafka, PhD.

Na fotografovanie aury používame špeciálny prístroj, patentovaný zahraničnými vedcami, ktorý je na Slovensku ojedinelý. Pracujeme na základe najnovších poznatkov modernej vedy. Prístrojom na fotografovanie aury zobrazíme celú vašu auru. Vytvoríme tak priestorovú mapu vašej aury. Všetky podrobnosti o vašej aure vám vysvetlíme. Prístroj na fotografovanie aury prenesie vyžarovanie aury do obrazu, čím vznikne Kirlianova fotografia aury. Pomocou informačných technológií sa záznam digitálne prenesie do počítača. Pozrite si snímky nižšie.
Fotografovanie aury spája poznatky modernej vedy so starými duchovnými skúsenosťami ľudstva. Prístroj na fotografovanie aury ukáže objektívne namerané výsledky.

Čo zachytí fotografovanie aury?

Auru snímame z prstov rúk. Každý prst je spojený s určitým ústrojenstvom a orgánmi, tak ako to popisuje tradičná čínska medicína. Energia prúdi celým telom a na prstoch sa nachádzajú akupunktúrne body a ukončené energetické meridiány. Zdravý človek svetielkuje ostro, jasne a pravidelne. Zatiaľ, čo funkčné poruchy bioenergetického poľa - aury, či zápalové a iné chorobné procesy alebo silný stres spôsobujú bloky, diery a trhliny vo vyžarovaní aury.

Ako prebieha fotografovanie aury?

  • na fotografovanie aury nepotrebujete žiadnu špeciálnu prípravu.
  • fotenie aury trvá pár minút. Priložíte prsty rúk na optický snímač. Pomocou špeciálneho procesu vznikne modrasté žiarenie okolo prstu, ktoré sa digitálnym signálom prenesie do počítača. Prvýkrát uvidíte svoju auru na monitore počítača.
  • urobíme diagnostiku a analýzu vašej aury s odborných výkladom a konzultáciou. Vyhodnotíme v akom stave máte čakry. Vysvetlíme vám aké sú príčiny zablokovaných čakier a ako ich odblokujete.
  • na základe výsledkov vášho merania získate od nás konkrétne odporúčania.
  • obdržíte materiály - Kirlianova fotografia aury, farebný grafický záznam stavu vašich čakier a písomný materiál o čakrách.

Pri odbornej konzultácii vám podľa výsledkov merania poradíme:

- ako si zlepšíte zdravie a duševnú pohodu
- ako obnovíte vitalitu a rovnováhu v tele
- vhodnú bylinnú terapiu
- ktoré negatívne emócie, pocity a postoje sú pre vás zdravie poškodzujúce
- optimálnu prírodnú detoxikáciu
- vhodnú úpravu stravy

Ak ste objednaní na fotenie aury, odporúčame 2-3 hodiny pred tým nepiť alkohol, kávu, nefajčiť a nekrémovať si ruky.

www.analyzaaury.sk