Ing. MIROSLAV HRABICA

Je známy autor kníh o zdraví a ľudskom hľadaní. Civilným povolaním, ktoré opustil pred 13 rokmi, bol projektant - statik. Má 59 rokov a žije v Zlíne. Okrem písania kníh, z ktorých najznámejšie sú "Co nám tělo říká" (kniha vyšla v druhom, podstatne rozšírenom vydaní a jej celkový predaj presiahol 95 000 ks), "Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak", "Dar zdraví" a "Tobě", ponúka pomocnú ruku chorým ľuďom. Snaží sa ich naviesť predovšetkým k odhaleniu a priznaniu si chýb v jednaní a k pochopeniu prínosu ochorení - a tým zároveň pomerne rýchlo k zdraviu (či k spomaleniu progresu ťažkých chorôb) a k duchovnému zušľachteniu. Na prednáškach smeruje poslucháčov k pokornému a zároveň aktívnemu vnímaniu chorôb a problémov a k láskavému pohľadu na život, ľudí a svet. Najskôr slovami pohladiť, otvoriť a vyčistiť dušu trpiaceho, potom pridať trochu bylín, rád a cvikov a záverom predať chorému teplo a lásku rukami - asi tak prebieha jeho služba chorým.