YEHUDA TAGAR

Austrálsky, juhoafrický a britský psychoterapeut, konzultant a školiteľ dospelých, medzinárodný tréner koučov, poradcov a psychoterapeutov, ktorý založil svoju prácu na psychozofii Rudolfa Steinera prispôsobenej pre 21.storočie v podobe praktickej filozofie slobody.

Je zakladateľom aplikovanej psychozofie a psychofonetiky - prvej psychoterapeutickej metódy vychádzajúcej z psychozofie, školí profesionálov v Anglicku, Juhoafrickej republike, na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku, je zakladateľom medzinárodného psychofonetického inštitútu, spoločnosti PACE (Psychosophy Academy of Central Europe), APAT (Association for the Promotion of Artistic Therapy) a BECOME (British College of Methodical Empathy) a podieľa sa na vzdelávaní učiteľov v rámci Waldorfskej školy v Bratislave.