Dentálne ambulancieZubné ambulancie bola naša špecialita, pretože sme zastupovali  českú firmu Klier Nábytek na Slovensku. Je to obsahovo celkom náročná a zodpovedná téma a tieto vizualizácie inšpirujú viac odbornú verejnosť.