Spálne a šatníky

Spálne som spojila s témou šatníkov, pretože sa v praxi toto spojenie často opakovalo.