Kurz so zameraním na konkrétnu tému v trvaní 2 hodín

Je na tebe, či sa zúčastníš len niektorej témy, alebo ich absolvuješ všetky. 

Možno stojíš pred veľkou výzvou v podobe vytvorenia nového bývania, alebo máš chuť na zmenu vo svojom dlhšie obývanom priestore. Počas jednotlivých stretnutí prejdeme postupne celým týmto procesom. Naučíš sa vidieť veci v nových súvislostiach. Všetko, čo sa ti teraz zdá ako náročná téma, do ktorej nemáš čas prenikať sa môže odrazu javiť ako zvládnuteľná téma, v ktorej si dokonca môžeš vedome vyberať podľa svojich potrieb. Svoj priestor uvidíš očami dizajnéra a to nielen v práci s materiálmi, ale aj logikou a ergonómiou.  Absolvovaním všetkých stretnutí získavaš celistvé informácie a reálne viditeľné výsledky.

Pripravila som nasledovné témy stretnutí:

  • Ako vidieť priestor očami architekta
  • Výber materiálov, čo presne potrebujem
  • Prehľadná a zrozumiteľná domácnosť
  • Funkčná a usporiadaná kuchyňa
  • Vzdušný a prehľadný šatník 


CIEĽ KURZU:

Cieľom celého kurzu je spoznanie a osvojenie jednoduchých súvislostí a princípov pri zariaďovaní, schopnosť vnímať svoj priestor a vedieť ho vhodne harmonizovať. Už nikdy nebudeš potrebovať podobný kurz a ani nikoho rady. Všetky informácie sú trvalé a to, čo sa tu naučíš, ti už nikdy nikto nevezme. Vždy a všade to už budeš vedieť použiť. Zmení to tvoj doterajší pohľad na osobný priestor.

OBSAH KURZU:

Začneme momentálnym stavom priestoru v ktorom bývaš a tvojou motiváciou pre zmenu, alebo pre vytvorenie nového domova. Dotkneme sa investícií a reálneho časového priebehu v našich podmienkach. Naučíme sa čítať pôdorys a uvidieť ho očami dizajnéra. Povieme si o zónovaní priestoru a o funkčnosti a emócii jednotlivých častí. Nájdeme "nosný nápad" a pomocou informácií o typológii interiérov si nájdeš "ten svoj" a "svoje" materiálové prevedenie. Spojíš to, v čom sa cítiš dobre s celkovým štýlom a konečnou atmosférou priestoru. Dozvieš sa o možnostiach zariaďovacích prvkov a vyberieš si to, čo je pre teba vhodné. Tiež si zvolíš farby a porozumieš neviditeľnému, ale dôležitému prúdeniu energie. Nebude chýbať téma tvojho vzťahu k veciam a naučíš sa uvoľňovať zo svojho života nadbytočné. Potom príde na rad spôsob jednoduchého usporiadania pri rešpektovaní logiky používania a ergonómie, vždy so zameraním na konkrétnu časť domácnosti. Naplánuješ si svoju kuchyňu, šatník a skriňu pre domácnosť. 

Spätná väzba od ľudí, ktorí rôznymi formami prešli týmto poznaním je, že sa im otvorilo nové vnímanie priestoru a že sú "zrazu" schopní uskutočniť premeny vo svojich príbytkoch bez akýchkoľvek rád zvonku. Jednoducho to vedia. Prestali vnímať tému tvorby a usporiadania domova ako tému "len" pre špecialistov. Naviac je to trvalá schopnosť.

Tí, čo zvládali väčšie výzvy ako je napríklad stavba domu, kde je komunikácia s architektom nevyhnutná konštatovali, že ich schopnosť presne vedieť a pomenovať svoje potreby výrazne narástla absolvovaním kurzu. Stali sa pre svojich architektov dobre pripravenými klientmi. V spoločnej komunikácii sa už nevyskytovali vyjadrenia "čo ja viem?"...."neviem, poraďte mi"....."asi by to mohlo byť, ale nie som si istý/á" a podobne. Jednoducho sa stali plnohodnotnými parťákmi pri tvorbe ich domova.