- funkčné a praktické interiéry s dušou
- podpora a zázemie pre úspešných dizajnérov 
- vzdelávanie v oblasti interiérového dizajnu

Navrhujeme a tvoríme miesto pre život.

Ing. Henrieta Fleischhackerová, zakladateľka